ROYAL TANGO MARATHON 6th EDITION - 13-15.03.2020

ROYAL TANGO MARATHON 6th EDITION

ROYAL TANGO IN MOSZNA

 

Regulamin uczestnictwa

Definicje:

„Wydarzenie” – "ROYAL TANGO MARATHON", tangowa impreza artystyczna, która odbędzie się w dniach 13-15.03.2020 r. w zamku w Mosznej, Polska.

„Organizator” – ZAMEK W MOSZNEJ, osoba reprezentująca- Joanna Zmarzlik

„Uczestnik” – osoba, która dokonała rejestracji na wydarzenie

 

I Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin zawiera ogólne warunki uczestnictwa w wydarzeniu oraz stanowi część umowy zawartej pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.
 2. Pomysł i nazwa wydarzenia są własnością Organizatora. Wszelkie treści publikowane w Internecie przez Organizatora mogą być udostępniane pod warunkiem podania źródła w postaci linku.

II Rejestracja

 1. Rejestracja Uczestnika odbywa się za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie: www.rezerwacja.moszna-zamek.pl
 2. Na Maratonie obowiązuje rejestracja indywidualna i w parach.
 3. O zarejestrowaniu decyduje data wysłania potwierdzenia rejestracji. Organizator zastrzega limit w wysokości 150 miejsc dla Uczestników zarejestrowanych, przy czym parytet kobiet względem mężczyzn nie może przekroczyć 150%. Po wyczerpaniu limitów Organizator utworzy listę rezerwową.
 4. Po dokonaniu rejestracji uczestnik otrzyma potwierdzającą rejestrację wiadomość e-mail, regulamin oraz numer rachunku bankowego Organizatora do dokonania wpłaty.
 5. Organizator ustala cennik za udział w maratonie w wysokości:

Termin wpłaty

Kwota w PLN/Para

Kwota w PLN/osoba

do 6.03.2020

480 zł

240 zł

 

1). Płatność za uczestnictwo następuje przelewem na rachunek bankowy Organizatora.

2). Opłatę za uczestnictwo należy uiścić w ciągu 7 dni (uczestnicy krajowi wpłacający na rachunek PLN) oraz w ciągu 7 dni (uczestnicy zagraniczni wpłacający na rachunek EURO) od otrzymania potwierdzenia rejestracji. Brak zaksięgowanej wpłaty na rachunku bankowym organizatora po tym terminie jest równoważny z rezygnacją z uczestnictwa.

 1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa po dokonaniu wpłaty organizator nie przewiduje możliwości zwrotu uczestnikowi dokonanej wpłaty.
 2. Uczestnik ma prawo odstąpić swoje miejsce innej osobie znajdującej się na liście rezerwowej, pod warunkiem uzyskania zgody Organizatora drogą e-mailową, do dnia EVENTU.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zamknięcia rejestracji w przypadku wyczerpania limitów ilości uczestników.
 4. Nienależne wpłaty zwrócone zostaną w terminie 2 tygodni od zakończenia Maratonu.

 

III Organizacja

Wydarzenie jest imprezą zamkniętą. Wstęp mają wyłącznie zarejestrowani Uczestnicy, po uprzednim podaniu Organizatorowi swoich danych określonych w formularzu rejestracyjnym. Dane osobowe pozyskane przez Moszna Zamek Sp. z o.o. przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia oraz, wyłącznie za Państwa zgodą, w celach marketingowych. Szczegółowa informacja o przetwarzaniu danych osobowych stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu oraz dostępna jest na stronie internetowej www.moszna-zamek.pl i w recepcji Hotelu.

 

 1. Identyfikator otrzymany od Organizatora przy wejściu upoważnia do wstępu na salę i należy okazać go obsłudze wydarzenia.
 2. Uczestnicy mają obowiązek zachowywać się zgodnie z przepisami obowiązującymi w miejscu organizacji wydarzenia. Osoby naruszające przyjęte normy będą usuwane z miejsca wydarzenia.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania w programie wydarzenia zmian, w szczególności artystycznych bądź czasowych. Uczestnicy będą powiadamiani o zmianach regulaminowych na adres mailowy, podany w formularzu zgłoszeniowym.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności finansowej za jakiekolwiek szkody powstałe u Uczestnika w związku z udziałem w wydarzeniu.
 5. Organizator zapewnia Uczestnikom ciepłe i zimne posiłki oraz herbatę, kawę, wodę mineralną, kanapki.
 6. Organizator nie zapewnia zwrotu kosztów dojazdu na wydarzenie ani zakwaterowania (nie dotyczy DJ-ów).
 7. Przebieg wydarzenia może być rejestrowany w formie zapisu audio/video oraz udokumentowany zdjęciami.
 8. Poprzez rejestrację w systemie sprzedaży on-line Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Moszna Zamek Sp. z o. o. danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów na wydarzenie pt. "ROYAL TANGO MARATHON",