Regulamin zwiedzania zamku z przewodnikiem

Regulamin zwiedzania zamku z przewodnikiem

 1. Bilet ulgowy przysługuje dzieciom do 15 lat, osobom uczącym się - z ważną legitymacją, emerytom i rencistom - z ważną legitymacją
 2. Dzieci do lat 3 wstęp do parku i zwiedzanie Zamku - bez opłat (nie dotyczy ekstremalnego zwiedzania)
 3. Osoby zwiedzające Zamek są również zobowiązane do wykupienia biletu wstępu na teren pałacowo parkowy
 4. Osoby mające rezerwację proszone są o przybycie i zakupienie biletów do 15 minut przed planowaną godziną zwiedzania. W przypadku nieobecności bilety trafiają ponownie do puli sprzedaży
 5. Zwiedzanie zamku odbywa się z przewodnikiem posiadającym uprawnienia do oprowadzania po Zamku Moszna
 6. W przypadku grup obcojęzycznych oraz zorganizowanych konieczna jest wcześniejsza awizacja (pisemna lub telefoniczna - min. 7 dni przed terminem zwiedzania), której dokonuje recepcja (tel.: +48 77 466 96 79, e-mail: recepcja@moszna-zamek.pl)
 1. Piloci/opiekunowie grup wcześniej zaawizowanych obsługiwani są poza kolejnością
 2. Grupa zorganizowana z przewodnikiem może liczyć do 65 osób, grupa uformowana z turystów indywidualnych do 65 osób
 1. W przypadku organizacji wydarzeń na salach lub zaistnienia niekorzystnych warunków atmosferycznych mogą ulec zmianie obowiązujące trasy zwiedzania lub wystąpić ograniczenia w ruchu turystycznym.
 2. Zabrania się poruszania po ciągach turystycznych Zamku z wózkami dziecięcymi. Wózki pozostawić należy przy recepcji
 3. Pracownicy Zamku Moszna mogą odmówić wstępu na obszar zarządzany przez spółkę oraz przebywania na nim osobom: a) znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków, b) posiadającym broń lub inne przedmioty zagrażające życiu, c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie, albo w inny sposób stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku zwiedzania
 4. Wstęp ze zwierzętami możliwy tylko do parku. Zabrania się wprowadzania zwierząt do wnętrza Zamku
 5. Moszna Zamek zastrzega sobie prawo do zmiany godzin zwiedzania lub odwołania zwiedzania