Regulamin zakupu i zwrotu biletów na Bal Sylwestrowy 2019

REGULAMIN ZAKUPU I ZWROTU BILETÓW NA BAL SYLWESTROWY 2019

 

Sprzedaż biletów on-line oraz przez kontakt telefoniczny z Recepcją

  1. Cena za udział w imprezie jednej osoby wynosi 400 zł dla osób które zarezerwują udział w balu do 4 października a dokonają pełnej wpłaty do 8 października i 450 zł dla osób rezerwujących udział w balu po 4 października.
  2. Wymagana jest wpłata 100% całkowitej wartości rezerwowanych biletów na konto spółki Moszna Zamek w przeciągu 5 dni od dokonania rezerwacji. Nie odnotowanie wpłaty w tym terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji.
  3. Dokonanie zakupu biletów oznacza akceptację Regulaminu.
  4. Moszna Zamek Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu Banku Kupującego.
  5. Bilety pozostają własnością Moszna Zamek Sp. z o.o. do czasu odnotowania potwierdzenia dokonania wpłaty na koncie bankowym Sprzedającego.
  6. Moszna Zamek. Sp. z o. o. zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży biletów na Bal Sylwestrowy w każdej chwili, bez podawania przyczyn.

 

Reklamacje, zwrot i wymiana biletów

  1. Rezygnacja z Balu Sylwestrowego 2019 roku za pełnym zwrotem dokonanej wpłaty, może nastąpić droga mailową na adres recepcja@moszna-zamek.pl najpóźniej na 14 dni przed Balem Sylwestrowym 2019.
  2. Przebukowanie biletów na inne wydarzenie nie jest możliwe.
  3. Wszelkie reklamacje wymagają pisemnego zgłoszenia (drogą elektroniczną na adres marketing@moszna-zamek.pl) w ciągu dwóch dni roboczych od momentu zakupu biletów.
  4. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez kupujące jest Moszna Zamek Sp. z o.o. Moszna ul. Zamkowa 1, 47-370 Zielina. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie Art.6 ust.1 lit. f. RODO – w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów i nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym za wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń a ich podanie ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji zamówienia oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Numer rachunku bankowego:
Moszna  Zamek Sp. z o.o.
Bank Spółdzielczy w Białej
77 8903 0002 2001 0003 3503 0001
Swift POLUPLPR