Regulamin wejścia na Zamkowe wieże

REGULAMIN WEJŚCIA NA ZAMKOWE WIEŻE

1. Wejście na Zamkowe Wieże odbywa się tylko i wyłącznie w obecności przewodnika.

2. Grupa zwiedzająca może liczyć maksymalnie 15 osób.

3. Zabrania się wchodzenia na wieże grupy większej niż 15 osób.

4. Trasa zwiedzania obejmuje dwie największe zamkowe wieże i trwa od 20-40 minut.

5. Zwiedzanie odbywa się wyłącznie w wyznaczonych godzinach.

6. Miejsce zbiórki znajduje się na parterze, w korytarzu skrzydła zachodniego (obok zabytkowej windy Hrabiego).

7. Dzieci do lat 15 mogą wejść na Wieże Zamkowe tylko i wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

8. Nie ma możliwości poruszania po ciągach turystycznych Zamku z wózkami dziecięcymi. Wózki pozostawić należy w recepcji.

9. W czasie zwiedzania wież, należy się bezwzględnie stosować do wszystkich poleceń przewodnika.

10. Wieże zamkowe należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym kierunkiem i porządkiem zwiedzania.

11. Każdy zwiedzający powinien ocenić swoje możliwości, ponieważ wejście na wieże oraz powrót wymaga dobrej kondycji oraz sprawności fizycznej i psychofizycznej.

12. Niewskazane jest wchodzenie na wieże osobom cierpiącym na lęk wysokości z wadami serca, dysfunkcjami narządów ruchu lub innymi schorzeniami, które mogą być przyczyną wypadku.

13. Zabrania się: - wchodzenia na wieże osobom będącym pod wpływem alkoholu, lub innych środków odurzających, - rzucania z wieży jakichkolwiek przedmiotów, - wspinania się po elementach konstrukcji wieży, - wychylania się przez barierki, balustrady, - używania otwartego ognia, - palenia papierosów, - hałasowania, przepychania, biegania.

14. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych Moszna Zamek zastrzega sobie możliwość odwołania wejścia na wieże (silne opady deszczu oraz śniegu, silne wiatry, burza itp.)

15. Moszna Zamek zastrzega sobie prawo do zmiany godzin zwiedzania lub odwołania zwiedzania.

16. Wejście na wieżę nie jest tożsame z tradycyjnym zwiedzaniem Zamku– wieże mają charakter punktów widokowych z których można podziwiać panoramę okolicy – poznanie historii jest możliwe podczas zwiedzania komnat reprezentacyjnych z uprawnionym do oprowadzania przewodnikiem.

17. Wstęp ze zwierzętami możliwy tylko na teren pałacowo-parkowy. Zabrania się wprowadzania zwierząt do wnętrza Zamku.

18. Po zakupie biletów, zwrotów nie przyjmujemy.

19. Wstęp na wieże Zamkowe oznacza zapoznanie się z powyższymi zasadami i ich akceptację.

20. Bilet należy wykupić 15 minut przed godziną rozpoczęcia Wejścia na Zamkowe Wieże, w przeciwnym razie bilety trafia do puli sprzedaży.