Regulamin ekstremalnego zwiedzania

REGULAMIN EKSTREMALNEGO ZWIEDZANIA

1. Ekstremalne Zwiedzanie Zamku odbywa się z przewodnikiem posiadającym uprawnienia do oprowadzania po Zamku Moszna.

2. Grupa zwiedzających może liczyć maksymalnie 15 osób.

3. Trasa ekstremalnego zwiedzania obejmuje: zabytkowa windę, podziemie, Salę Myśliwską (opcjonalnie), Sale Herbową, Salę pod Pawiem, Bibliotekę, Pokój Pana, wejście na dwie zamkowe wieże, kaplicę oraz kryptę.

4. Dzieci do lat 15 mogą uczestniczyć w ekstremalnym zwiedzaniu tylko i wyłącznie pod opieką osób dorosłych

5. Zwiedzanie ekstremalne trwa około 90 minut.

6. Zwiedzanie odbywa się wyłącznie w wyznaczonych godzinach.

7. Nie ma możliwości poruszania po ciągach turystycznych Zamku z wózkami dziecięcymi. Wózki pozostawić należy w recepcji.

8. Miejsce zbiórki znajduje się na parterze, w korytarzu skrzydła zachodniego (obok zabytkowej windy Hrabiego).

9. W przypadku organizacji wydarzeń na salach zamkowych lub zaistnienia niekorzystnych warunków atmosferycznych mogą ulec zmianie obowiązujące trasy zwiedzania ekstremalnego lub wystąpić ograniczenia w ruchu turystycznym.

10. Zabrania się poruszania po ciągach turystycznych Zamku z wózkami dziecięcymi. Wózki pozostawić należy w recepcji.

11. W czasie ekstremalnego zwiedzania, należy stosować się bezwzględnie do wszystkich poleceń przewodnika.

12. Podczas ekstremalnego zwiedzania należy dopasować się do obowiązującego kierunku i porządku zwiedzania.

13. Każdy zwiedzający powinien ocenić swoje możliwości, ponieważ trasa zwiedzania wymaga dobrej kondycji oraz sprawności fizycznej i psychofizycznej.

14. Pracownicy Zamku Moszna mogą odmówić wstępu na trasę ekstremalnego zwiedzania osobom:

a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

b) posiadającym broń lub inne przedmioty zagrażające życiu,

c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie, albo w inny sposób stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku zwiedzania.

15. Moszna Zamek zastrzega sobie prawo do zmiany godzin zwiedzania lub odwołania zwiedzania.

16. Wstęp ze zwierzętami możliwy tylko na teren pałacowo-parkowy. Zabrania się wprowadzania zwierząt do wnętrza Zamku.

17. Po zakupie biletów, zwrotów nie przyjmujemy.

18. Udział w ekstremalnym zwiedzaniu oznacza zapoznanie się z powyższymi zasadami i ich akceptację.

19. Bilet należy wykupić 15 minut przed godziną rozpoczęcia Ekstremalnego Zwiedzania w przeciwnym razie bilety trafią do puli sprzedaży.

20. Osoby zwiedzające Zamek są również zobowiązane do wykupienia biletu wstępu na teren pałacowo-parkowy.